Novi VNG uređaj na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

Picture 015

Na jučerašnjoj održanoj konferenciji za novinare na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata prof. prim. dr. sc. Andrijana Včeva, dr. med., voditeljica Zavoda za audiologiju i fonijatriju i doc. dr. sc. Željko Zubčić, dr. med., ravnatelj KBC-a Osijek predstavili su  novinarima rad na novom VNG uređaju te ih upoznali sa daljnjim aktivnostima multidisciplinarnog tima u kojem sudjeluju otorinolaringolozi (uži specijalist iz područja audiologije), neurolozi i fizioterapeuti u provedbi dijagnostike i liječenja vestibularnih poremećaja i rehabilitacije, čime će pacijentima ponuditi jedinstvenu i cjelokupnu uslugu. Videonistamografija je serija pretraga pomoću koje vršimo procjenu funkcije organa za održavanje ravnoteže, a pomoću VNG uređaja za ispitivanje ravnoteže. Ispitivanjem pokreta očnih jabučica može se potvrditi radi li se kod bolesnika o vestibularnom ili centralnom uzroku vrtoglavice, a u skladu s time odabrati i neophodne daljnje terapijske i dijagnostičke postupke. Na taj način možemo izbjeći brojne nepotrebne i skupe dijagnostičke pretrage. Za suvremenu dijagnostiku poremećaja organa ravnoteže neophodno je testiranje isključivo pomoću VNG uređaja za ispitivanja ravnoteže. Ovim uređajem pouzdano i brzo se može odrediti mjesto oštećenja organa za održavanje ravnoteže. Možemo slobodno reći da je videonistagmografija “zlatni standard”, stoga bi svaki bolesnik sa smetnjama u održavanju ravnoteže morao biti podvrgnut dijagnostičkoj obradi na ovom uređaju.  Suvremeno liječenje vrtoglavica podrazumijeva liječenje vestibularnom rehabilitacijom. Pomoću videonistagmografije može se jednako tako procijeniti postoji li oporavak vestibularne funkcije, te je li provedena terapija učinkovita. Vrtoglavica je vrlo čest simptom koji značajno privremeno ili trajno onesposobljava bolesnike u obavljanju svakodnevnih poslova. Budući da se vrtoglavica javlja kod neuroloških , endokrinoloških, kardioloških, infektoloških, traumatoloških, psihijatrijskih i naravno otorinolaringoloških bolesnika, važno je točno i brzo odrediti mjesto oštećenja koje uzrokuje vrtoglavicu. Upravo zbog tako čestog javljanja simptoma vrtoglavice gotovo trećina bolesnika koji se javljaju u ambulante Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave Kliničkog bolničkog centra Osijek dolazi zbog smetnji u održavanju ravnoteže. Na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek, u Audiološkoj ambulanti svakoga dana radi jedan od četiri subspecijalista iz uže specijalizacije audiologije, te jedan liječnik na subspecijalizaciji iz uže specijalizacije iz audiologije, od toga su dva profesora i jedan docent.   U razdoblju od 2011. – 2015. godine na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave KBC-a Osijek pregledano je 3957 bolesnika sa smetnjama ravnoteže. Na Klinici smo do 2001. godine imali zastarjeli ENG uređaj za ispitivanje ravnoteže. Iz tog razloga zabrinjavajuće je veliki broj naših bolesnika bio upućivan u najbližu ustanovu, bolnicu niže kategorije, koja posjeduje VNG uređaj, Opću županijsku bolnicu Vukovar i bolnicu hrvatskih veterana. Zbog navedenih razloga, KBC Osijek je nabavio najsuvremeniji VNG uređaj s rotacijskim stolcem za ispitivanje ravnoteže ne bi li naš rad mogli uskladiti sa standardima zagrebačkih Klinika za otorinolaringologiju, za kojima sada na naše veliko zadovoljstvo više nimalo ne zaostajemo.


 

http://radio.hrt.hr/radio-osijek/clanak/novi-ureaj-u-klinici-za-otorinolaringologiju-kbc-osijek/136917/
http://osjecka.com/novi-vng-uredaj-u-kbc-u-osijek/