Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme doktor medicine, specijalist kliničke mikrobiologije za potrebe Odjela za kliničku mikrobiologiju na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu

Novi Logo KBCO