Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike za potrebe rada na Odjelu za kliničku mikrobiologiju na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu

Novi Logo KBCO