Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar za potrebe rada na Odjelu za kliničku mikrobiologiju na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu

Novi Logo KBCO