Odluka o prijemu u radni odnos za radno mjesto – Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike na Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku

Novi Logo KBCO