Odluka o prijemu u radni odnos za radno mjesto – Prvostupnik medicinsko-laboratorijski dijagnostike u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku

Novi Logo KBCO