Odluka o prijemu u radni odnos za radno mjesto – Viši stručni savjetnik u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove

Novi Logo KBCO