Odluka o prijemu u radni odnos za radno mjesto – Zdravstveno-laboratorijski tehničar u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku

Novi Logo KBCO