Odluka o prijemu u radni odnos za radno mjesto – Zdravstveno-laboratorijski tehničar u Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu

Novi Logo KBCO