Odluke o izboru specijalizanta za specijalističko usavršavanje

KBC Fotka

– kardiologije

– alergologije i kliničke imunologije

– kliničke farmakologije i
toksikologije

– opće interne medicine

Privitak