Održan jesenski sastanak Hrvatskog društva dječjih ortopeda

Slika1

U subotu 28.10.2017. u videokonferencijskoj dvorani za udaljena predavanja MEF u Osijeku održan je redoviti JESENSKI SASTANAK Hrvatskog društva dječjih ortopeda sa glavnom temom “DJEČJA TRAUMATOLOGIJA“ te slobodnim izborom ostalih tema iz dječje ortopedije, dječje kirurgije i pedijatrije. Odaziv na ovaj sastanak, prvi u našoj ustanovi nakon 2006 god. bio je izuzetan s obzirom na zastupljene uske subspecijalističke stručne teme. Pedesetak sudionika sastanka  su nakon uvodnih pozdrava prof. dr. sc. Tomislava Đapića, predsjednika HDDO-a, Krunoslava Leke dr.med., voditelja Odjela za dječju ortopediju ispred Zavoda za ortopediju KBC Osijek i domaćina sastanka te doc.dr.sc. Domagoja Drenjančevića, člana Upravnog vijeća KBC Osijek ispred Ravnateljstva, imali priliku čuti novosti iz struke u predavanjima koja su održali ugledni stručnjaci iz ovih područja poput prof. dr.sc. Anke Andabaka, Renata Ivelje dr.med., Alana Mahnika dr med., dr. sc. Matije Žutelije  Fatorrini, dr.sc Davora Bojića, Olega Nikolića dr.med. kao i domaći predavači Krunoslav Leko dr med., Vjekoslav Wertheimer dr.med., Krešimir Ivković dr.med. i Mateja Batnožić Varga dr.med. Po završenom stručnom dijelu sastanka sudionici sastanka imali su priliku poslušati predavanje djelatnika Turističke zajednice Osijek o povijesti našeg grada te i na takav način, makar malo, doprinijeti njegovoj promidżbi medju medicinskom strukom. Nakon dobijenih komplimenata našoj ustanovi za organizaciju ovog sastanka dogovoreno je da slijedeći sastanak HDDO-a bude na proljeće 2018. u Općoj bolnici u Sisku.