Poništenje natječaja za reizborno radno mjesto pročelnika Zavoda za dermatologiju i venerologiju

KBC Fotka

Na temelju čl. 21. Statuta KBC Osijek ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 objavljuje.

Privitak