Povećanje razvoja novih proizvoda tvrtke Certifikat d.o.o.

Certifikat Naslovna 1

Naziv projekta: Povećanje razvoja novih proizvoda tvrtke Certifikat d.o.o.

Nositelj projekta: Certifikat d.o.o. za savjetovanje i usluge

Partner na projektu: Klinički bolnički centar Osijek

Izvor sufinanciranja: Europski fond za regionalni razvoj u sklopu poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizolaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“

Operativni program: „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Referentna oznaka projekta: KK.01.2.1.02.0018

Vrijednost cjelokupnog projekta: 11.595.659,21 kuna

EU sufinanciranje projekta: 5.072.764,15 kuna

Razdoblje trajanja projekta: od 1. listopada 2020. do 1. listopada 2022.

Sažetak projekta: Projektom će se financirati istraživanje i razvoj novih proizvoda: mikrobiološke ploče za ispitivanje sterilnosti, te ploče za brzu kontrolu u laboratorijskoj dijagnostici, što će doprinijeti konkurentnosti domaće proizvodnje na inozemnom tržištu, te diseminaciji znanja stečenih istraživanjem novog načina proizvodnje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  www.strukturnifondovi.eu

certifikat letak