Prelazak na novi bolnički informacijski sustav u KBC-u Osijek

Bis

Poštovani,

dana 04. listopada 2016. u 12 sati održana je tiskovna konferencija za medije vezana uz izvanrednu situaciju isteka ugovora za Bolnički informacijski sustav (BIS) tvrtke Cuspis i jednostranog akta isključivanja sustava prije roka u KBC-u Osijek. Potrebno je naglasiti da je nekoliko dana prije tvrtka Cuspis odbila prijedlog Uprave KBC-a Osijek o produljenju ugovora za 3 mjeseca kako bi se održala kakva-takva funkcionalnost i lakša tranzicija na kvalitetnije informatičko rješenje.

Ovaj jednostrani akt tvrtke Cuspis je doveo do ugrožavanja redovnog rada KBC-a Osijek što može rezultirati poteškoćama u pregledu i obradi bolesnika, a također i financijskim gubitcima za ustanovu. Povodom toga, nužno je bilo reagirati odmah i umanjiti sve potencijalne gubitke te je Ravnateljstvo KBC-a Osijek o nastaloj situaciji obavijestilo i Ministarstvo zdravlja RH i HZZO od kojih je tražena pomoć i razumijevanje. Pomoć je također stigla i od strane tvrtke In2 koja je surađivala s KBC Osijek u izgradnji i implementaciji e-smjernica, projekta Ministarstva zdravlja kao izabrani izvođač na nacionalnoj razini, a također i tijekom izrade „billing“ sustava za KBC Osijek. S obzirom na aktualne događaje, tvrtka In2 je donirala KBC-u Osijek u trajno vlasništvo 500 licenci BIS-a njihove proizvodnje, programa koji je najrasprostranjeniji u RH te se nalazi u više od 80% bolnica . Ova izdašna donacija i reakcija u pravom trenutku prati i stručna podrška u implementaciji samog sustava u organizaciji edukacije djelatnika KBC-a Osijek i slanja više od 35 specijaliziranih djelatnika koji će u najkraćem mogućem roku pomoći u rješavanju krizne situacije.

BIS tvrtke CUSPIS je u anketi provedenoj prije nekoliko mjeseci među djelatnicima KBC-a Osijek u velikoj većini slučajeva ocijenjen kao nezadovoljavajući program koji ne ispunjava svoju ulogu. Višesatni zastoji programa u cijeloj bolnici dogodili su se u više navrata, a kraći prekidi bili su svakodnevica, kao i prekidi na pojedinim odjelima, zbog čega su djelatnici bili prisiljeni upisivati bolesnike u tekst procesoru i naknadno evidentirati podatke, a nerijetko su se podaci o upisanim bolesnicima gubili ili bili trajno izgubljeni. Prema ugovoru, sustav je trebao podržavati servise HZZO osigInfo, eUputnice i eNalaz, a realizacija tzv. crvenih uputnica bila je samo tri, a u drugim bolnicama redovito oko 90 posto. Sve navedeno je rezultiralo vraćanjem računa od strane HZZO-a i povezanim gubitkom prihoda. Troškovi i gubici proistekli iz postojećeg sustava tvrtke Cuspis, kao i anketni upitnik koji je proveden među djelatnicima KBC Osijek obvezuju Upravu na promjenu informatičkog sustava.

Tvrtka Cuspis je svoj sustav ugasila u ponedjeljak 03. 10. 2016. ujutro, a već u podne istog dana pušten je u rad novi BIS. Već u prvim danima korištenja novog BIS-a uočena je veća funkcionalnost, responsivnost i lakši rad na svim radilištima KBC-a Osijek.

Ravnateljstvo KBC-a Osijek