Prezentacija projekta Objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevne bolnice

Ohbp 001 1

Dana 2. ožujka 2017. godine održana je tiskovna konferencija na kojoj je od strane predstavnika ureda Rechner d.o.o. slikovito prezentirano idejno arhitektonsko rješenje projekta izgradnje i opremanja zgrade Objedinjenog hitnog bolničkog prijema te dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija.

Na tiskovnoj konferenciji su cjelokupni projekt predstavili ravnatelj KBC Osijek doc. dr. sc. Željko Zubčić, dr. med., zamjenik ravnatelja Vlatko Kopić dr. med. dent., pomoćnica ravnatelja za kvalitetu prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić dr. med. te pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje Sanja Pešić, univ. spec. oec.. Projekt će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i aplicirat će se putem dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta: Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti; te Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama. Natječaj je otvoren u svrhu povećanja isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost projekta za izgradnju i opremanje iznosi 81.000.000,00 HRK što je ujedno i maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavitelju. Projekt će se financirati iz dva izvora i to: 31.000.000,00 HRK iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti; te 50.000.000,00 HRK iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama. Projektom se mogu financirati iznosi do 100% prihvatljivih izdataka.

Realizacija ovog hvale vrijednog projekta značajno će unaprijediti kapacitete KBC Osijek. Napredak će se postići kako izgradnjom, opremanjem i objedinjavanjem Hitnog bolničkog prijema, Dnevnih bolnica i Dnevnih kirurgija u jednu suvremenu zgradu, tako i oslobađanjem dodatnih prostora u većini organizacijskih jedinica izmještanjem postojećeg Hitnog bolničkog prijema, postojećih dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija.

Lokacija izgradnje zgrade Objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica te dnevnih kirurgija smještena je u istočnom dijelu bolničkog kruga, uz Huttlerovu ulicu, gdje je trenutno istočni ulaz u KBC Osijek.