Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek

2019 06 03 9 34 21
  • Nositelj projekta: KBC Osijek, J. Huttlera 4, 31 000 Osijek
  • Naziv projekta: „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek“
  • Vrijednost: 35.294.000,00 kn
  • Bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj:  29.999.900,00kn. Razliku financira Ministarstvo zdravstva iz svojih sredstava.
  • Razdoblje provedbe: 1.5.2019.–1.11.2021.
  • CILJ: osigurati zalihu projekata za korištenje sredstava EU fondova u sljedećem programskom razdoblju (2021-2027).
  • Kontakt osoba: Nikolina Varda, mag. iur. Email: varda.nikolina@kbco.hr, Tel: 031 511 055, Dora Marijanović, mag. oec. Email: marijanovic.dora@kbco.hr, Tel: 031 511 056

 

SAŽETAK PROJEKTA: Projektom se planira priprema potrebne dokumentacije za pripremu strateškog projekta izgradnje i opremanja slobodno stajaće zgrade novog Kliničkog bolničkog centra Osijek. U sklopu projekta planirano je financiranje troškova pripreme projektno – tehničke dokumentacije, studijske dokumentacije, troškove upravljanja te ostalih troškova koji proizlaze iz aktivnosti pripreme strateškog projekta u sklopu EU sufinanciranog projekta. Uz EU sredstva koja će se koristiti u svrhu pripreme, uredna i pravodobna izrada će biti osigurana i korištenjem postojećih ljudskih resursa. Projektom se namjerava doprinijeti osiguranju i učinkovitoj pripremi cjelokupne dokumentacije potrebne za izgradnju i opremanje javne infrastrukture za kvalitetnije osiguranje pristupa zdravstvenoj zaštiti stanovništvu prvenstveno Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske i Požeško- slavonske županije, putem pripreme za izgradnju novog Kliničkog bolničkog centra Osijek s ciljem zadovoljenja zahtjeva sukladno važećim propisima na europskoj i nacionalnoj razini na području kvalitete zdravstvene zaštite i osiguravanja znanstvene djelatnosti. Stvoriti će se preduvjeti za prijavu velikog projekta i realizaciju izgradnje i opremanja spomenute zgrade, usluga i aktivnosti za očuvanje i unaprjeđivanje zdravlja, sprječavanje bolesti, njihovo rano otkrivanje i pravodobno liječenje te za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju. U skladu sa standardima zdravstvene zaštite u RH ciljanim skupinama omogućiti će se ostvarenje načela sveobuhvatnosti, odnosno obuhvaćanje cjelokupnoga stanovništva odgovarajućom zdravstvenom skrbi, kontinuiranosti, neprekidne zdravstvene zaštite stanovništva u svakoj životnoj dobi i ponajprije dostupnosti u skladu s ravnomjernom raspodjelom zdravstvenih ustanova i djelatnika te provođenje mjera za unaprjeđivanje zdravlja i sprječavanje bolesti, liječenje i rehabilitaciju uz specijalizirani pristup u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.