Raspored predavanja na Klinici za kirurgiju – prosinac 2018.