Strategije u prevenciji agresivnog ponašanja i primjena mjera prisile u psihijatriji

Poziv na trajnu edukaciju zdravstvenih radnika HKMS dana 26. svibnja 2017. godine u 13.00 sati u predavaonici na II. katu Klinike za kirurgiju

Pozivnica