Stručni sastanci na Klinici za neurokirurgiju – siječanj 2019. godine