Trajna edukacija zdravstvenih radnika HKMS

Pozivam Vas da nazočite predavanju dana 23. i 24. veljače 2017 godine u 14 sati na II. katu Klinike za kirurgiju. Tema predavanja: “Procjena učestalosti ozljeda oštrim predmetima među zdravstvenim osobljem JIL-a KBC Osijek i njihovog mišljenja o postupku prijave ozljede oštrim predmetom”.

Pozivnica