U KBC-u Osijek pušten u rad novi digitalni mamograf i pet novih inkubatora

Slika4

Na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkoga bolničkog centra u ponedjeljak je pušten u rad novi mamograf, vrijedan 1,4 milijuna kuna. Državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić, dip.iur.,  rekao je da je to ministarstvo u sklopu EU operativnog programa “Konkuretnost i kohezija” za poboljšanje pristupa dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama nabavilo šest takvih uređaja vrijednih oko 8,8 milijuna kuna. Podsjetio je kako ministarstvo od 2006. godine provodi nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, a očekuje da će se novim uređajima, uz nižu razinu zračenja, omogućiti brže liječenje pacijentica.
Predstojnik Zavoda dr.sc. Tamer Salha istaknuo je kako je nakon 16 godina korištenja analognog mamografa nabavljen novi digitalni uređaj koji će omogućiti jasniju i kvalitetniju dijagnostiku, kraće preglede te pregled većeg broja pacijenata. Očekujemo da će to pridonijeti i skraćivanju lista čekanja, koje su za najzahtjevnije pretrage svedene na 60 dana.

Govoreći o nabavi nove opreme ističemo kako je na Zavodu za urologiju pri kraju instaliranje urološko-rendgenološkog uređaja vrijednog 2,8 milijuna kuna, što je financiralo Ministarstvo zdravstva, a linearni akcelerator, vrijedan 13,5 milijuna kuna, u KBC Osijek bi trebao stići krajem veljače. u tijeku je raspisivanje natječaja za nabavu dodatne opreme zavodima za radiologiju i urologiju te uređivanje prostorija i operacijskih dvorana, u vrijednosti oko osam milijuna kuna, a krajem prošle godine dobivena je suglasnost Ministarstva zdravstva za nabavu opreme vrijedne 1,7 milijuna kuna, za što je, među ostalim, nabavljeno pet novih inkubatora za jedinicu intenzivnog liječenja Klinike za pedijatriju, neophodnih za zdravstvenu skrb nedonoščadi i pružaju mogućnost rane intervencije, ali i sigurnost za dijete, te su jučer službeno pušteni u rad.
Jednako tako na Klinici za pedijatriju jučer je pušteno u red pet novih inkubatora, neophodnih za zdravstvenu skrb nedonoščadi. Cijena inkubatora je oko 130 tisuća kuna, dovoljno su veliki i pružaju mogućnost rane intervencije ali i sigurnost za dijete.