Zabrana posjeta u Kliničkom bolničkom centru Osijek

Kbc Osijek

Poštovani,

s obzirom na povećan broj oboljelih bolesnika od influence koji su pregledani/hospitalizirani u KBC-u Osijek, a u svrhu prevencije eventualne epidemije, od dana 15. siječnja 2019. godine do daljnjega, zabranjuju se posjete hospitaliziranim bolesnicima u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

S poštovanjem, 

Ravnateljstvo KBC-a Osijek