Zavod za liječenje boli – Regionalni centar za edukaciju

IMG A88c0a83721f16069e1ac9b806124f63 1

Zavod za liječenje boli KBC-a Osijek postao je centar za edukaciju kolega iz regije. Tako je u  ponedjeljak 11.11.2019. u Hotelu Osijek održana je teoretska edukacija za kolege iz Maribora za postavljanje perkutanih elektroda za stimulaciju kralježnične moždine, a u utorak je 12.11.2019.u operacijskoj sali pokazana  i praktična ugradnja na dva bolesnika od kojih je jedan bio iz Splita, a drugi iz Osijeka. Radi se o najkompliciranijem i najskupljem minimalno invazivnom zahvatu u liječenju boli, a u njegovom provođenju uključen je cijeli tim Zavoda za liječenje boli.