Klinika za pedijatriju

v.d. Predstojnik Klinike:

Ivica Škoro, dr. med.
e-mail: skoro.ivica@kbco.hr

Glavna sestra Klinike:

Karolina Kramarić, mag.med.techn.
e-mail: kramaric.karolina@kbco.hr

Tajnik:

Gordana Kobac, mag.iur
e-mail: kobac.gordana@kbco.hr
tel: +385 31 512 249
fax: +385 31 512 249

Administrator – kontrolor:

Sanda Krstanović
tel: +385 31 512 255

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)
– putem telefaksa (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

tel: +385 31 512-255 , svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: matkovic.ksenija@kbo.hr, huselic.ksenija@kbo.hr
fax: +385 31 512 249
Odgovorne osobe: Ksenija Matković, Ksenija Huselić