2015

Plan nabave KBCO za 2015. godinu
I. Izmjene i dopune plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2015. godinu
II. Izmjene i dopune plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2015. godinu
III. Izmjene i dopune plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2015. godinu
IV. Izmjene i dopune plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2015. godinu
V. Izmjene i dopune plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2015. godinu
Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi
Registar sklopljenih ugovora za robu i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)
Registar sklopljenih ugovora za robu i usluge procijenjene vrijednosti preko 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove preko 500.000,00 kn (bez PDV-a)

KBC OSIJEK SREDIŠNJE TIJELO U POSTUPCIMA ZAJEDNIČKE NABAVE
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika KBC-a Osijek
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja: Ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju
1. izmjena odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika: Ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja: Ugradbeni i potrošni materijal za traumatološku kirurgiju
Izmjena odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja: Ugradbeni i potrošni materijal za traumatološku kirurgiju

Poziv Sanitarni pregled – usluga iz dodatka II.B ZOJN

Postupci nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

Pregled uređaja za ionizirajuće zračenje – troškovnik (Poziv)
Tablet računala – troškovnik (Poziv)
Wireless routeri – troškovnik (Poziv)
Zaštitarske usluge
Površine za zaštitu od zračenja – troškovnik (Poziv)
Reparirani toneri – troškovnik (Poziv)
Usluga neinvazivnog testiranja koncentracije ukupnog hemoglobina metodom refleksijske spektroskopije – troškovnik (Poziv)
Osmometar – troškovnik (Poziv)
Operacijska stolica – troškovnik (Poziv)
Endoskopi – troškovnik (Poziv)
Videoendoskopski procesori – troškovnik (Poziv)
Operacijski stol – troškovnik (Poziv)
Bojler za zagrijavanje sanitarne vode – troškovnik (Poziv)
Mobilni respirator – troškovnik (Poziv)
Radovi na spuštanju stropa – troškovnik (Poziv)
Bravarski materijal – troškovnik (Poziv)
Pomagala za fiksaciju pacijenata u radioterapiji ( bellyboard ) (Poziv)
Nadogradnja postojećeg ehokardiografskog uređaja i dodatna oprema – troškovnik (Poziv)
Radovi na sanaciji PVC podnih obloga u operacijskim dvoranama – troškovnik (Poziv)
Natkrevetne jedinice za potrebe klinike za pedijatriju – troškovnik (Poziv)
Radovi na adaptaciji prostora ehokardiografskog laboratorija – troškovnik (Poziv)
Rezervni dijelovi pumpi centralnog grijanja i klimatizacije – troškovnik (Poziv)
Prehrambeni mesni proizvod – safalada – troškovnik (Poziv)
Usluge održavanja informatičke opreme – troškovnik (Poziv)
Rezervni dijelovi pumpi centralnog grijanja i klimatizacije – troškovnik (Poziv)
Potrošni materijal za mjerenje protoka krvi – troškovnik (Poziv)
Servisni pregled – revizija 5 trafostanica – troškovnik (Poziv)
Pregledni pokretni stol kompatibilan s C lukom – troškovnik (Poziv)
Vodoinstalterski materijal – troškovnik (Poziv)
Zaštitarske usluge – Poziv Pojašnjenje
Medicinski potrošni materijal za uređaj Prizmaflex – troškovnik (Poziv)
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije – troškovnik (Poziv)
Zamjena parnih posuda i rekonstrukcija parne instalacije, parne redukcijske stanice i toplovodnog dijela toplinske stanice – Klinika za infektologiju – troškovnik (Poziv) (Shema 1) (Shema 2)
Godišnji servis velikih rashladnih uređaja – troškovnik (Poziv)
Kemijsko čišćenje imjenjivača topline, hladnjaka u klima komorama, rashladnih tornjeva i bojlera – troškovnik (Poziv)
Radovi na renoviranju prostora Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu KBC-a Osijek – troškovnik (Poziv)
Zračna oscilirajuća pila – troškovnik (Poziv)
Priprema tlačnih posuda za pregled i inspekciju – troškovnik (Poziv)
Godišnji servis klima komora Menerga – troškovnik (Poziv)
Godišnji servis srednjih rashladnih uređaja Ciat i York – troškovnik (Poziv)
Godišnji servis malih rashladnih sustava s direktnim hlađenjem sa zbrinjavanjem rashladne tvari, ulja i otpisanih rashladnih uređaja – troškovnik (Poziv)
Godišnji servis velikih rashladnih uređaja – troškovnik (Poziv)
Filteri za klimatizaciju sa zbrinjavanjem iskorištenih filtera – troškovnik (Poziv)
Servis EKC uređaja – Sistem 1 i Sistem 2 – troškovnik (Poziv)
Monitori za uredska računala – troškovnik (Poziv)
Pisači – troškovnik (Poziv)
Ionizacijska komora za RTG uređaj Radspeed CH 200 proizvođača Shimadzu – troškovnik (Poziv)
Održavanje postrojenja za demineralizaciju vode – troškovnik (Poziv)
Usluge zamjene rtg cijevi na uređaju UD105L-30EXB-233/15 – troškovnik (Poziv)
Invalidska kolica – troškovnik (Poziv)
Holter rekorderi – troškovnik (Poziv)
Oscilirajuća zračna pila – troškovnik (Poziv)
Usluge kemijskog čišćenja ventilacijskog sustava Odjela za prehranu – troškovnik (Poziv)
Računalo za skeniranje, server za arhivu i software – troškovnik (Poziv) (Pojašnjenje)