Zavod za intenzivnu medicinu

Voditelj zavoda:

prof. prim. dr. sc. Slavica Kvolik, dr. med.

Glavni medicinski tehničar:

Ivan Kelrajter, bacc. med. techn.

Posjete bolesnicima i informacije:

– svaki dan od 11-12 sati i 17-18 sati