Zavod za kardiovaskularnu anesteziju i intenzivno liječenje

Voditelj zavoda:

Branislav Kovač, dr. med.

Glavna medicinska sestra zavoda:

Sandra Olah, bacc. med. techn.