Zavod za kardiovaskularnu anesteziju i intenzivno liječenje

Voditelj zavoda:

Branislav Kovač, dr. med.

Glavni medicinski tehničar zavoda:

Dejan Kušnjer, bacc. med. techn.