Raspored stručnih sastanaka Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje

Pozivnica i raspored stručnih sastanaka za mjesec studeni 2016. godine. Stručni sastanci će se održavati u dvorani za sastanke na Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC Osijek, srijedom u 08:10 sati (nakon jutarnjeg sastanka).

Pozivnica – studeni