Stručni sastanci – Klinika za neurokirurgiju 04/2019