Naručivanje pacijenata

ZAVOD ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA
– kontrolni pregled kardiologa
– UZV srca
– ergometrijsko testiranje
– Holter EKG
Fax :  +385 31 512 181
Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije2@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 705 u vremenu od 13:00 – 15:30 sati
Rasporedi su objavljeni kako bi specijalisti obiteljske medicine mogli naručivati pacijente kod njihovog izabranog kardiologa.
Zbog potrebe organizacije rada i eventualnih nepredviđenih okolnosti, postoji mogućnost promjene u priloženom rasporedu rada Zavoda za bolesti srca i krvnih žila.

Kontrolna ambulanta Zavoda za bolesti srca i krvnih žila počinje s radom u popodnevnoj smjeni 17. 01. 2018. g. i radit će svake srijede u mjesecu od 11:30 do 19:30 sati.

ZAVOD ZA ENDOKRINOLOGIJU
– kontrolni pregled endokrinologa
– kontrolni pregled dijabetologa
– poslijepodnevna dijabetološka ambulanta
– ambulanta za osteoporozu – prvi i kontrolni pregled
– denzitometrija
Fax:  +385 31 512 181
Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije2@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 705 u vremenu od 13:00 – 15:30 sati

ZAVOD ZA NEFROLOGIJU
– kontrolni pregled nefrologa
– ambulanta za hipertenziju
– ambulanta za kronično bubrežno zatajenje
– ambulanta za transplantirane bolesnike
Fax: +385 31 512 181
Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije2@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 705 u vremenu od 13:00 – 15:30 sati
Raspored rada liječnika u ambulantama
Rasporedi su objavljeni kako bi specijalisti obiteljske medicine mogli naručivati pacijente kod njihovog izabranog nefrologa.
Zbog potrebe organizacije rada i eventualnih nepredviđenih okolnosti, postoji mogućnost promjene u priloženom rasporedu rada Zavoda za nefrologiju.

Kontrolna ambulanta Zavoda za nefrologiju počinje s radom u popodnevnoj smjeni 03. 01. 2018. g. i radit će svake srijede u mjesecu od 11:30 do 19:30 sati.

ZAVOD ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU
– kontrolni pregled gastroenterologa
Fax: +385 31 512 209
Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije1@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 741 u vremenu od 13:00 – 15:30 sati
Kontrolna gastroenterološka ambulanta počinje s radom u popodnevnoj smjeni 03. 01. 2018. g. i radit će svake srijede u mjesecu od 11:30 do 19:30 sati

ENDOSKOPIJE
Za endoskopske pretrage bolesnici se naručuju isključivo nakon pregleda u specijalističkim ambulantama Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju ili nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja opravdava indikaciju za pojedinu endoskopsku pretragu, te za gastroskopiju putem e-naručivanja od strane liječnika opće medicine.
Fax :  +385 31 512 189
Informacije na telefon 511 752 u vremenu od 13 do 15:30 sati.
Narudžbe putem e-maila:  interni.endoskopije@kbco.hr

ZAVOD ZA PULMOLOGIJU
– kontrolni pregled pulmologa
– pulmološko – imunološko alergološka dijagostika
– ostala pulmološka dijagnostika
– bronhoskopija
Fax: +385 31 512 209
Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije1@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 741 u vremenu od 13:00 – 15:30 sati

Kontrolna ambulanta Zavoda za pulmologiju počinje s radom u popodnevnoj smjeni 06.12. 2017. g. i radit će svake srijede u mjesecu od 11:30 do 19:30 sati.

ODJEL ZA HEMATOLOGIJU
– kontrolni pregled hematologa
Fax: +385 31 512 209
Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije1@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 741 u vremenu od 13:00 – 15:30 sati

ZAVOD ZA REUMATOLOGIJU, KLINIČKU IMUNOLOGIJU I ALERGOLOGIJU
– kontrolni pregled reumatologa
– kontrolni pregled imunologa i alergologa
Fax: +385 31 512 209
Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije1@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 741 u vremenu od 13:00 – 15:30 sati

Alergološko testiranje i kapilaroskopije – za testiranje  bolesnici se naručuju isključivo nakon pregleda u specijalističkim ambulantama Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju i nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja indicira alergološko testiranje i kapilaroskopiju.
Fax: +385 31 512 209 ili putem e-maila na: kneif.edita@kbco.hr
Informacije o naručivanju alergološko testiranje i kapilaroskopiju od 13-15 sati na broj telefona: +385 31 511 749