Odjel laboratorijske dijagnostike i kliničke transfuzijske medicine

Voditelj odjela:

mr. sc. Bojana Bošnjak, dr. med., spec. transfuziolog

Glavna medicinska sestra:

Silvija Mužar, univ. bacc. med. lab. diagn.

Kontakt:

tel/fax: +385 31 512 226