Odjel za neurodegenerativne i neuromuskularne bolesti

Voditelj odjela:

doc. dr. sc. Svetlana Tomić, dr. med.

Glavna medicinska sestra:

Jagoda Kragujević, mag. med. techn.

Kontakt:

tel: +385 31 512 359