Odjel za opću neurologiju, epilepsiju, poremećaje svijesti i spavanja

Voditelj odjela:

prof. prim. dr. sc. Davor Jančuljak, dr. med.

Glavna medicinska sestra:

Ivana Kampić, mag. med. techn

Kontakt:

tel: +385 31 512 362