Odjel za opću neurologiju, epilepsiju, poremećaje svijesti i spavanja

Voditelj odjela:

doc.prim.dr.sc. Stjepan Jurić, dr.med., specijalist neurolog i subspecijalist epileptologije

Glavna medicinska sestra:

Ivana Kampić, mag. med. techn

Kontakt:

tel: +385 31 512 362