Odjel za intenzivno neurološko liječenje s jedinicom za liječenje moždanog udara

Voditelj odjela:

doc. dr. sc. Mihael Mišir, dr. med.

Glavna medicinska sestra:

Danijela Skelac, mag. med. techn.

Kontakt:

tel: +385 31 512 377