Klinika za kirurgiju

Predstojnik klinike:

doc.dr.sc. Grgur Dulić, dr.med.

Glavna sestra klinike:

Suzana Luketić, mag. med. techn

Tajnik:

Vlasta Rupčić Pecnik, dipl. iur
tel: +385 31 511 363
fax: +385 31 512 179

Administrator – kontrolor:

Anica Eling
tel: +385 31 511 363

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)
– putem telefaksa (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

Telefon:+385 31  511 358 svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: zattherini.zaklina@kbco.hr 
fax: +385 31 512 176
Odgovorna osoba: Žaklina Zattherini

U Poliklinici, tj. u kontrolnim ambulantama pojedinih odjela pregledavaju se bolesnici koji se naručuju za operaciju ili koji su operirani. Kirurške ambulante: dječja, abdominalna, torakalna i plastična nalaze se u prizemlju Klinike za kirurgiju, a vaskularna i kardiokirurška ambulanta u suterenu Klinike za kirurgiju.

Ambulante rade prema sljedećem rasporedu:

 

AmbulantaKontaktPonUtoSriČetPet
Ambulanta abdominalne kirurgije+385 31 511 3157:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:3011:30 - 19:30 7:30 – 15:30
Ambulanta dječje kirurgije+385 31 511 3257:30 - 15:307:30 – 15:3011:30 - 19:30 7:30 – 15:30
Vaskularna ambulanta+385 31 511 3237:30 – 15:307:30 – 15:30, 11:30 - 19:30 7:30 – 15:30
Kardijalna ambulanta+385 31 511 3237:30 – 15:30
Torakalna ambulanta+385 31 511 3737:30 – 15:3011:30 - 19:30 7:30 – 15:30
Plastično-rekonstruktivna ambulanta+385 31 511 3737:30 – 15:3011:30 - 19:30
Endoskopija+385 31 511 3187:30 – 15:307:30 – 15:307:30 – 15:30

Djelatnost

Klinika za kirurgiju KBC Osijek ima 185 kreveta i 9 kliničkih odjela na kojima je zaposleno 45 kirurga, 220 medicinskih sestara i tehničara i 70 nezdravstvenih radnika. Na Klinici izvodimo suvremene kirurške zahvate u 9 operacijskih dvorana koje su moderno i kvalitetno opremljene. Na kliničkim odjelima rade subspecijalisti pojedinih područja kirurgije koji rade usko specijalizirane kirurške zahvate, a nakon interdisciplinarne bolničke pripreme. Pregledi bolesnika prije operacije rade se u specijalističkim ambulantama, a raspored (tlocrti ambulanti) se nalazi u hodniku na ulazu u Kirurgiju. Klinika za kirurgiju ima Ambulantu za traumatologiju koja radi od 0-24 i tu bolesnici dolaze s odgovarajućim uputnicama od liječnika opće medicine i Hitne medicinske pomoći. Ambulanta za traumatologiju se nalazi na Južnom ulazu u Bolnicu. Opća kirurška ambulanta za hitni prijem se nalazi u hodniku prizemlja zgrade Nove kirurgije i radi od 0-24 sata i tu se primaju bolesnici s akutnim kirurškim stanjima. Hitna stanja u traumatološkoj i opće kirurškoj ambulanti se primaju i ukoliko nemaju uputnice koja se može naknadno pribaviti. Klinika za kirurgiju je i nastavna baza Katedre za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i studenti sudjeluju u kliničkom radu na odjelima Klinike i operacijskim salama uz nadzor voditelja vježbi i odgovarajuću zaštitu privatnosti bolesnika. Edukaciju na odjelu provode i đaci srednje Medicinske škole Osijek koji također sudjeluju na vizitama i u radu s bolesnicima na odjelu uz svoje mentore. Na Klinici se provode znanstvena istraživanja vezano za medicinske postupke uz pristanak bolesnika i potvrdu Etičkog povjerenstva KBC Osijek. Brojke i činjenice: interdisciplinarna kooperacija svih medicinskih disciplina omogućava nam da pružimo kirurško liječenje kao mogućnost i kod vrlo kompliciranih slučajeva. Klinika za kirurgiju je poznata po velikom broju ekstenzivnih kirurških zahvata koji se svakodnevno uspješno izvode.

Povijest

Odjel za kirurgiju jedan je od najstarijih u Hrvatskoj. Pisani tragovi sežu 220 godina unazad. 1782. g. Anton Reinhard radi kao kirurg u Staroj gradskoj bolnici, 1902.g. Bartol Šušnik koji je u Pešti diplomirao kirurgiju. U novoj gradskoj bolnici od 1874.g. kirurški odjel radi primarni liječnik Ferdo Knopp, a od 1895.g. prvi specijalizirani kirurg Bela Fischer. Time je postavljen temelj dugoj kirurškoj tradiciji u ovom gradu, u koju su ugrađena imena Vatroslava Florschutza, Josipa Benčevića, Branka Miloševića i mnogih drugih. 1931.g. Kirurški odjel seli u novu, tada vrlo suvremenu zgradu. 1987. godine započela je gradnja nove zgrade za kirurgiju koja je dovršena i useljena 2000. godine.