2016

Plan nabave KBCO za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave KBC-a Osijek za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave KBC-a Osijek za 2016.g.
Objave u Elektronickom oglasniku javne nabave 2016
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Registar sklopljenih ugovora za robu i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)
Registar sklopljenih ugovora za robu i usluge procijenjene vrijednosti preko 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove preko 500.000,00 kn (bez PDV-a)
Odluka o izmjeni Naputka za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakona o javnoj nabavi

Postupci nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

Poziv za dostavu ponuda – Pokretni respirator
Poziv za dostavu ponuda – Microsoft OVS licence

Poziv za dostavu ponuda – Medicinska oprema za potrebe rada tima Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu

Prodaja guma zimskih, vanjskih, prodanog osobnog vozila BMW X5 (4 kom)

Usluge iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi – Usluga tjelesne zaštite osoba i imovine KBC-a Osijek u 2017. godini
Aparat za izradu udlaga i ploča

Digitalni kapilaroskop
Perilice za pranje podova
Kontejneri za dostavu hrane (5 kom)
Prodaja guma zimskih, vanjskih, prodanog osobnog vozila BMW X5
Usluge sanitarnih pregleda (usluga iz dodatka II.B)
Industrijski stroj za pranje rublja

Radovi na uređenju prostora za smještaj 128-slojnog CT uređaja

Prodaja RTG cijevi rashodovanog uređaja CT SOMATOM SENSATION 16, proizvođača SIEMENS

Radovi na uređenju prostora Zavoda za audiologiju i fonijatriju KBC-a Osijek

Poziv za dostavu ponuda – elektrokirurški generator

Poziv za nadmetanje u postupku nabave službenog vozila
(Troškovnik)
Poziv i troškovnik: Nadogradnja bolničkog sustava s funkcionalnosti povezivanja sa sustavom ACR te izvođenje “Pilot projekta nacionalnih radioloških smjernica” u KBC-u Osijek
Poziv: Radovi na renoviranju prostora Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju (Troškovnik)
Poziv i troškovnik: Disk za pohranu podataka
Poziv i troškovnik: Usluga higijenskog čišćenja prostora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Poziv: Poslužitelji (serveri) za potrebe bolničkog informacijskog sustava (Troškovnik)
Poziv: Spiroergometar (Troškovnik)
Poziv: Radna stanica za ergometriju s pokretnom trakom (Troškovnik)
Odluka o poništenju postupka nabave Uređaja za bolničku sterilizaciju
Odluka o poništenju postupka nabave Parnog izmjenjivača za dobivanje čiste pare
Poziv: Pila za ortopediju (Troškovnik)
Poziv: Radovi na sanaciji prostorija Klinike za pedijatriju (Troškovnik)
Poziv: CD/DVD ROBOTI (Troškovnik)
Poziv i troškovnik: ZAŠTITARSKE USLUGE
Poziv: RADOVI NA UREĐENJU PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA (Troškovnik)
Poziv: CD/DVD ROBOTI (Troškovnik)
Poziv i troškovnik: ANESTEZIOLOŠKI APARAT
Poziv: USLUGA GODIŠNJEG SERVISA SREDNJIH RASHLADNIH UREĐAJA CIAT I YORK (Troškovnik)
Poziv: REZERVNI DIJELOVI PUMPI CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (Troškovnik)
Poziv: USLUGA KEMIJSKOG ČIŠĆENJA IZMJENJIVAČA TOPLINE, HLADNJAKA, HLADNJAKA U KLIMA KOMORAMA, RASHLADNIH TORNJEVA I BOJLERA (Troškovnik)
Poziv: REZERVNI DIJELOVI PUMPI CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (Troškovnik)
Poziv: USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE (Troškovnik)
Poziv: GODIŠNJI SERVIS KLIMA KOMORA MENERGA (Troškovnik)
Poziv: VODOINSTALATERSKI MATERIJAL (Troškovnik)
Poziv: PERFUZORI (Troškovnik)
Poziv: INFUZOMATI (Troškovnik)
Poziv: BINOKULARNI MIKROSKOPI (Troškovnik)
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga skupljanja i zbrinjavanja neopasnog otpada – ISPRAVAK (Poziv)
Monitori za hemodinamsko praćenje – (Troškovnik) (Poziv)
Kemijsko čišćenje ventilacijskog sustava Odjela za dijetetiku i prehranu – (Troškovnik) (Poziv)
Pisači – (Troškovnik) (Poziv)
Prijenosni endoskopski video sistem – (Troškovnik) (Poziv)
Medicinski uređaj DERMATOM – (Troškovnik) (Poziv)
Servisni pregled – revizija 5 trafostanica – (Troškovnik) (Poziv)
Monitori – (Troškovnik) (Poziv)
Filteri za klimatizaciju sa zbrinjavanjem korištenih filtera – troškovnik (Poziv)
Servisni pregled – revizija 5 trafostanica – troškovnik (Poziv)
RTG cijev za uređaj „ICONOS R200“ proizvođača Siemens – troškovnik (Poziv)
Usluga održavanja postrojenja za demineralizaciju vode – troškovnik (Poziv)
Usluga godišnjeg servisa malih rashladnih sustava – troškovnik (Poziv)
Ultrazvučni uređaj za Zavod za oftalmologiju – troškovnik (Poziv)