Archives

Objedinjeni hitni bolnički prijam

v.d. Pročelnik OHBP-a: dr. sc. Vedrana Makarović, dr. med. Kontakt tel: 031/511-329 v.d. Glavni medicinski tehničar OHBP-a: Tomislav Špaček,  mag. med. tech. Administrator – kontrolor: Jasenka Kokić tel: +385 31 511 298