Archives

Odjel za invazivnu dijagnostičku i terapijsku radiologiju

Voditelj odjela: prim. dr. sc. Gordan Šarić, dr. med.  

Odjel za opću, ultrazvučnu i urgentnu radiologiju

Voditelj odjela: doc. dr. sc. Tatjana Rotim, dr. med.    

Odjel za neuroradiologiju i radiologiju glave i vrata

Voditelj odjela: Ivo Pušeljić, dr. med.  

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Predstojnik kliničkog zavoda: v.d. Franjo Katić, dr. med. Glavni prvostupnik medicinske radiologije: Goran Perić, inž. med. radiologije tel: +385 31 511 550 Tajnik: Ivan Stažić, bacc. oec. tel: +385 31 511 541 fax: +385 31 512 217 Radno vrijeme tajništva: od 7:30 do 15:30 sati Administrator – kontrolor: Hrvoje Mihić tel: +385 31 511 542 Jedinica […]