Archives

Informacije o operacijskim zahvatima za bolesnike

ZAVOD ZA GINEKOLOŠKU UROLOGIJU OPERACIJE KOD INKONTINENCIJE URINA PREDNJA I STRAŽNJA KOLPORAFIJA VAGINALNA HISTEREKTOMIJA ZAVOD ZA GINEKOLOŠKU ONKOLOGIJU S INTENZIVNIM LIJEČENJEM HISTEREKTOMIJA KONIZACIJA LLETZ VULVEKTOMIJA WERTHEIM ZAVOD ZA FETALNU MEDICINU I OPSTETRICIJU AMNIOCENTEZA CARSKI REZ CERCLAGE CERVICIS UTERI ZAVOD ZA HUMANU REPRODUKCIJU I MEDICINSKI POMOGNUTU OPLODNJU FRAKCIONIRANA ABRAZIJA HISTEREKTOMIJA AT HISTEROSKOPIJA LAPAROSKOPIJA POSTUPCI POTPOMOGNUTE OPLODNJE

Zavod za humanu reprodukciju i medicinski pomognutu oplodnju

Voditelj zavoda: prof. dr. sc. Siniša Šijanović email: sijanovic.sinisa@kbco.hr tel: +385(0)31 512 344 fax: +385(0)31 512 234 humana.reprodukcija@kbco.hr Priručnik za pacijente u postupku medicinski pomognute oplodnje Informirani pristanak za postupke MPO u vrijeme COVID-19 Trijažni upitnik za Covid-19 Upute za donošenje ejakulata od kuće Uzorci ejakulata donose se utorkom, srijedom i četvrtkom od 12:00 – […]

Zavod za fetalnu medicinu i opstetriciju

Voditelj zavoda: Maja Košuta Petrović, dr. med. tel: +385(0)31 512 312 fax: +385(0)31 512 234 Glavna sestra zavoda: Petra Debeljak, mag. med. techn. Posjete bolesnicima: – radnim danom: od 16-17 sati – nedjeljom i blagdanom: od 10-12 i od 16-18 sati Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 se dozvoljavaju posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika […]

Zavod za ginekološku onkologiju s intenzivnim liječenjem

Voditelj zavoda: prof. dr. sc. Zlatko Topolovec, dr. med. email: topolovec.zlatko@kbco.hr tel: +385(0)31 512 324 fax: +385(0)31 512 234 Glavna sestra: Daliborka Lulić, mag. med. techn. Posjete bolesnicima: – radnim danom: od 16-17 sati – nedjeljom i blagdanom: od 10-12 i od 16-18 sati Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 se dozvoljavaju posjete, a u svrhu […]

Zavod za ginekološku urologiju

Voditelj Zavoda: prof. dr. sc. Robert Selthofer, dr. med. Glavna sestra Zavoda: Dora Martinović, mag. med. techn. Posjete bolesnicima: – radnim danom: od 16-17 sati – nedjeljom i blagdanom: od 10-12 i od 16-18 sati Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 se dozvoljavaju posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika preporučeno je 1-2 posjetitelja po bolesniku […]