Archives

Informacije o operacijskim zahvatima za bolesnike

ZAVOD ZA GINEKOLOŠKU UROLOGIJU OPERACIJE KOD INKONTINENCIJE URINA PREDNJA I STRAŽNJA KOLPORAFIJA VAGINALNA HISTEREKTOMIJA ZAVOD ZA GINEKOLOŠKU ONKOLOGIJU S INTENZIVNIM LIJEČENJEM HISTEREKTOMIJA KONIZACIJA LLETZ VULVEKTOMIJA WERTHEIM ZAVOD ZA FETALNU MEDICINU I OPSTETRICIJU AMNIOCENTEZA CARSKI REZ CERCLAGE CERVICIS UTERI ZAVOD ZA HUMANU REPRODUKCIJU I MEDICINSKI POMOGNUTU OPLODNJU FRAKCIONIRANA ABRAZIJA HISTEREKTOMIJA AT HISTEROSKOPIJA LAPAROSKOPIJA POSTUPCI POTPOMOGNUTE OPLODNJE

Zavod za humanu reprodukciju i medicinski pomognutu oplodnju

Voditelj zavoda: prof. dr. sc. Siniša Šijanović email: sijanovic.sinisa@kbco.hr tel: +385(0)31 512 344 fax: +385(0)31 512 234 humana.reprodukcija@kbco.hr   Priručnik za pacijente u postupku medicinski pomognute oplodnje Informirani pristanak za postupke MPO u vrijeme COVID-19 Trijažni upitnik za Covid-19 Upute za donošenje ejakulata od kuće Uzorci ejakulata se donose ponedjeljak, srijeda i petak od 12:00 […]

Zavod za fetalnu medicinu i opstetriciju

Voditelj zavoda: Maja Košuta Petrović, dr. med. tel: +385(0)31 512 312 fax: +385(0)31 512 234 Glavna sestra zavoda: Petra Debeljak, mag. med. techn. Posjete bolesnicima: – radnim danom: od 16-17 sati – nedjeljom i blagdanom: od 10-12 i od 16-18 sati POSJETE ZA VRIJEME TRAJANJA COVID-19 PANDEMIJE Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 od 2020. godine […]

Zavod za ginekološku onkologiju s intenzivnim liječenjem

Voditelj zavoda: prof. dr. sc. Zlatko Topolovec, dr. med. email: topolovec.zlatko@kbco.hr tel: +385(0)31 512 324 fax: +385(0)31 512 234 Glavna sestra: Ljiljana Grgić, mag. med. techn. Posjete bolesnicima: – radnim danom: od 16-17 sati – nedjeljom i blagdanom: od 10-12 i od 16-18 sati POSJETE ZA VRIJEME TRAJANJA COVID-19 PANDEMIJE Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 […]

Zavod za ginekološku urologiju

Voditelj zavoda: prof. dr. sc. Robert Selthofer, dr. med. Glavna sestra: Dora Martinović, univ. bacc. med. techn. Posjete bolesnicima: – radnim danom: od 16-17 sati – nedjeljom i blagdanom: od 10-12 i od 16-18 sati POSJETE ZA VRIJEME TRAJANJA COVID-19 PANDEMIJE Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 od 2020. godine posjete u Kliničkom bolničkom centru Osijek […]