Archives

Klinika za neurokirurgiju

Predstojnik klinike: prof. prim. dr. sc. Ivan Hećimović, dr. med. e-mail: tel: +385 31 511 380 v.d. Glavna sestra klinike: Mara Papić, bacc. med. techn. tel.: +385 31 511 381 Tajnik: Žaklina Tomeković, bacc. admin. publ. Radno vrijeme tajništva: od 7:30 do 15:30 sati tel: +385 31 511 382; fax: +385 31 512 183 Administrator – kontrolor: […]