Archives

Informacije o operacijskim zahvatima za bolesnike

EVAKUACIJA EPIDURALNOG I AKUTNOG SUBDURALNOG HEMATOMA KRANIOTOMIJOM EVAKUACIJA KRONIČNOG SUBDURALNOG HEMATOMA TREPANACIJOM KIRURŠKO LIJEČENJE FRAKTURE LUBANJE KRANIOPLASTIKA KRANIOTOMIJA RADI GLIOMSKOG TUMORAKRANIOTOMIJA RADI INTRACEREBRALNOG KRVARENJA KRANIOTOMIJA RADI INTRACEREBRALNOG KRVARENJA KRANIOTOMIJA RADI MENINGEOMA KRANIOTOMIJA RADI METASTAZE U MALOM MOZGU KRANIOTOMIJA RADI METASTAZE U VELIKOM MOZGU KRANIOTOMIJA LAMINEKTOMIJA CERVIKALNOG KRALJEŠKA LAMINEKTOMIJA LUMBALNOG KRALJEŠKA LUMBALNA PUNKCIJA LUMBALNA SPONDILODEZA OPERACIJSKO […]

Klinika za neurokirurgiju

Predstojnik klinike: prof. prim. dr. sc. Ivan Hećimović, dr. med. e-mail: tel: +385 31 511 380 v.d. Glavni med. tehničar klinike: Marin Kovač, bacc. med. techn. tel.: +385 31 511 381 Tajnik: Žaklina Tomeković, mag. admin. publ. Radno vrijeme tajništva: od 7:30 do 15:30 sati tel: +385 31 511 382; fax: +385 31 512 183 Administrator – […]