Archives

Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju

v.d. Pročelnik Zavoda: doc. prim. dr. sc. Vlatka Kovač, dr. med., specijalist psihijatar, uža specijalizacija dječja i adolescentna psihijatrija e-mail: kovac.vlatka@kbco.hr v.d. Glavna sestra Zavoda: Vanja Trazer, dipl. med. techn. e-mail: trazer.vanja@kbco.hr Administrator – kontrolor: Filip Srzentić tel: +385 31 211 752 Naručivanje bolesnika: Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način: – direktno na navedenoj […]