Božićna i novogodišnja čestitka Kliničkog bolničkog centra Osijek

Neka Vam nadolazeći blagdani donesu radost i veselje, a nova godina puno zdravlja, ljubavi, uspjeha i zadovoljstva u radu. Čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2020. godinu želi Vam Klinički bolnički centar...

Perkutana zamjena aortalne valvule (TAVI)

Na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila učinjene su prve dvije procedure TAVI - perkutane  ugradnje umjetnog srčanog zaliska u bolesnika s teškim simptomatskim suženjem aortalnog zaliska. Zahvat su obavili naši intervencijski...

KBC Osijek dobio 17. kliniku – Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Po prvi puta u povijesti naše ustanove imamo Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku. Ministarstvo zdravstva je rješenjem od 30. listopada 2019. godine dodijelilo naziv „Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku“ Zavodu za...

Zavod za liječenje boli – Regionalni centar za edukaciju

Zavod za liječenje boli KBC-a Osijek postao je centar za edukaciju kolega iz regije. Tako je u  ponedjeljak 11.11.2019. u Hotelu Osijek održana je teoretska edukacija za kolege iz Maribora za postavljanje perkutanih elektroda za stimulaciju...

Donacija Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka

Klinički bolnički centar Osijek je pomoću doniranih sredstava Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka kupio stolni inkubator i aspirator te su isti instalirani na Zavodu za humanu reprodukciju i medicinski pomognutu oplodnju pri Klinici...