Nova visoko operacijska tehnologija na Klinici za neurokirurgiju

Nabavljena je nova oprema za Kliniku za neurokirurgiju KBC-a Osijek koja pripada visokoj operacijskoj tehnologiji, i to uređaj za neuronavigaciju, kao i novi suvremeni operacijski mikroskop Leica . Nabavkom nove opreme značajno su...

Mato Škojo donirao značajna sredstva za opremanje Klinike za infektologiju

Danas je našu ustanovu posjetio gospodin Mato Škojo, koji je osobno donirao 600.000 kuna Kliničkom bolničkom centru Osijek. Doniranim sredstvima opremljena je Klinika za infektologiju sa 16 električno podesivih bolničkih kreveta, 24...

Zahvaljujemo svim našim donatorima na plemenitoj pomoći i humanosti

Dragi naši donatori, ovim putem najljepše Vam zahvaljujemo na svakoj Vašoj donaciji koja nam je od iznimnog značaja. S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, Klinički bolnički centar Osijek imenovan je primarnim...

Povijesni početak rada kliničke mikrobiologije u KBC-u Osijek

Dana 18. svibnja 2020. godine u KBC-u Osijek u laboratoriju Odjela za kliničku mikrobiologiju uz postojeću molekularnu i serološku dijagnostiku započeto je s mikrobiološkom dijagnostikom iz područja bakteriologije, mikologije i...

Mađarska vlada donirala medicinsku zaštitnu opremu KBC-u Osijek

Zahvaljujemo Ministarstvu vanjskih poslova Republike Mađarske i mađarskom premijeru Viktoru Orbanu na donaciji medicinske zaštitine opreme i potrošnog materijala koja je u poslijepodnevnim satima dopremljena u Klinički bolnički centar...