Archives

Zavod za dermatologiju i venerologiju

v.d. Pročelnik zavoda: Marija Šola, dr. med. v.d. Glavna sestra zavoda: Božica Kurtović, mag. med. techn. Administrator – kontrolor: Tatjana Fišer tel: +385 31 512 426 Naručivanje bolesnika: Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način: – direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista) – putem telefona […]