Archives

Odjel za neurološku rehabilitaciju

Voditelj odjela: Suzana Čalošević, dr.med. Glavna sestra odjela: Ivanka Stipanović, bacc. med. techn Posjete bolesnicima: – radnim danom od 11-12 i od 16-17 sati – nedjeljom i praznikom od 10-12 i od 16-18 sati Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 se dozvoljavaju posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika preporučeno je 1-2 posjetitelja po bolesniku i […]

Odjel za opću rehabilitaciju

Voditelj odjela: Ivica Jurčević, dr. med. Glavna sestra odjela:   Posjete bolesnicima: – radnim danom od 11-12 i od 16-17 sati – nedjeljom i praznikom od 10-12 i od 16-18 sati Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 se dozvoljavaju posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika preporučeno je 1-2 posjetitelja po bolesniku i obavezno nošenje zaštitne […]

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Pročelnik zavoda: doc. dr. sc. Mira Kadojić, dr. med. tel: +385 31 514 102 v.d. Glavna sestra zavoda: Ivana Žaja, bacc. med. techn. tel.: +385 31 514 311 Glavni fizioterapeut: Katarina Unukić, mag. physioth. tel.: +385 31 514 115 Administrator – kontrolor: Blaženka Luketić tel: +385 31 514 103 Telefon za naručivanje bolesnika: Bolesnici se mogu naručiti na […]