Archives

Zavod za vaskularnu kirurgiju

Voditelj zavoda: Krešimir Pinotić, dr. med. v.d. Glavna medicinska sestra zavoda: Adela Sabo, bacc.med.techn. Posjete bolesnicima: – radnim danom: od 16-17 sati – nedjeljom i praznikom: od 10-12 i od 16-18 sati POSJETE ZA VRIJEME TRAJANJA COVID-19 PANDEMIJE Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 od 2020. godine posjete u Kliničkom bolničkom centru Osijek nisu dozvoljene do […]

Zavod za kardijalnu i torakalnu kirurgiju

Voditelj zavoda: doc. dr. sc. Grgur Dulić, dr. med. v. d. Glavna medicinska sestra zavoda: Ivana Župan, bacc. med. techn. Posjete bolesnicima: – radnim danom: od 16-17 sati – nedjeljom i praznikom: od 10-12 i od 16-18 sati POSJETE ZA VRIJEME TRAJANJA COVID-19 PANDEMIJE Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 od 2020. godine posjete u Kliničkom […]

Zavod za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Voditelj zavoda: doc. dr. sc. Želimir Orkić, dr.med. tel: +385 31 511 291 Glavna medicinska sestra zavoda: dr.sc. Stana Pačarić, mag. med. techn. Posjete bolesnicima: – radnim danom: od 16-17 sati – nedjeljom i praznikom: od 10-12 i od 16-18 sati POSJETE ZA VRIJEME TRAJANJA COVID-19 PANDEMIJE Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 od 2020. godine […]

Zavod za abdominalnu kirurgiju

Voditelj zavoda: dr. sc. Borna Kovačić, dr. med., specijalist opće, subspecijalist abdominalne kirurgije tel: +385 31 511 362 Odjel za hepatobilijarnu i kirurgiju pankreasa Voditelj Odjela: prof. prim. dr. sc. Goran Kondža, dr. med. Glavna sestra: Manda Moržan, bacc .med. techn. Odjel za kirurgiju gastrointestinalnog sustava Voditelj Odjela:  Aleksandar Križan, dr. med. v.d. Glavna sestra: […]

Zavod za dječju kirurgiju

Voditelj Zavoda: doc. dr.sc. Dalibor Divković, dr.med. v.d. Glavna sestra Zavoda: Željka Abramović, bacc. med. techn. Posjete bolesnicima: – radni dan: od 16:00 do 17:00 sati – nedjelja i praznik: od 10:00 do 12:00 sati, te od 16:00 do 18:00 sati POSJETE ZA VRIJEME TRAJANJA COVID-19 PANDEMIJE Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 od 2020. godine […]