Archives

Informacije o operacijskim zahvatima za bolesnike

BLEFAROPLASTIKA MIKROVASKULARNA REKONSTRUKCIJA DEFEKATA LICA OTOPLASTIKA RASCJEP USNE KIRURGIJA KOŽNIH PROMJENA GLAVE I VRATA EVAKUACIJA SUBMANDIBULARNE ŽLIJEZDE

Zavod za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju

v.d. Pročelnik zavoda: Vedran Zubčić , dr. med tel: +385 31 511 460 v.d. Glavna sestra zavoda: Dragana Logarušić, mag. med. techn. tel.: +385 31 511 461 Administrator – kontrolor: Marina Marko tel: +385 31 511 462 Naručivanje bolesnika: Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način: – direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora […]