Archives

Odjel za bolesti štitnjače

Voditelj odjela: prof. dr. sc. Ivica Mihaljević, dr. med. Glavna medicinska sestra: Tatjana Topuzović, bacc. med. techn. Tel: +385 31 511-623 Kontakt: tel: +385(0)31 511 623 email: nuklearna@kbco.hr

Odjel za funkcijsku dijagnostiku

Voditelj odjela: dr. sc. Vlado Wagenhofer, dr. med. Glavni medicinski tehničar: Dario Strnad, bacc.med.techn. Tel: +385 31 511-608 Kontakt: tel: +385(0)31 511 604 email: nuklearna@kbco.hr

Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja

Predstojnik kliničkog zavoda: prof. dr. sc. Ivica Mihaljević, dr. med. e-mail: ivanm2712@gmail.com Glavna sestra kliničkog zavoda: v.d. Sanja Čakalić, mag. med. techn. tel: +385 31 511 615 Tajnik: +385 31 511 601 Administrator – kontrolor: Tihana Bogunić tel: +385 31 511 601 1. Naručivanje bolesnika –  za dijagnostičke pretrage SCINTIGRAFSKA i CT snimanja niskom dozom […]