Archives

Odjel za sudsku medicinu

Voditelj odjela: doc. dr. sc. Boris Dumenčić, dr. med. tel: +385 31 511 858  

Odjel za patologiju

Voditelj odjela: prof. prim.  dr. sc. Milanka Mrčela, dr. med.

Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu

Predstojnik kliničkog zavoda: doc. dr. sc. Jasmina Rajc, dr. med. e-mail: rajc.jasmina@kbco.hr tel: +385 31 511 850 v.d. Glavni prvostupnik medicinsko – laboratorijske dijagnostike: Marina Bakula, mag. med. lab. diagn. tel: +385 31 511 859 Tajnik: Ivan Ignac, dipl.iur. tel: 031/511-857 Administrator – kontrolor: Lidija Josipović tel: +385 31 511 854 Radno vrijeme: pon-pet: od 7:30 do […]