Archives

Informacije o operacijskim zahvatima za bolesnike

ZAVOD ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA KORONAROGRAFIJA UGRADNJA ELEKTROSTIMULATORA SRCA ZAVOD ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU GASTROSKOPIJA KOLONOSKOPIJA ERCP

Naručivanje pacijenata

ZAVOD ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA – kontrolni pregled kardiologa – UZV srca – ergometrijsko testiranje – Holter EKG Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije2@kbco.hr Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 705 u vremenu od 13:00 – 15:30 sati Rasporedi su objavljeni kako bi specijalisti obiteljske medicine mogli naručivati pacijente kod njihovog […]

Dijagnostičko-terapijski odjel za kliničku farmakologiju

Voditelj odjela: izv. prof. dr. sc. Suzana Mimica, dr. med. e – mail adresa: klinicka.farmakologijaOS@kbco.hr    

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju

Voditelj Zavoda: Dinko Ladić, dr.med. v.d. Glavna medicinska sestra Zavoda: Nikolina Bolmanac, mag. med. techn. Posjete bolesnicima: – radnim danom: od 16-17 sati – nedjeljom i blagdanom: od 10-12 i od 16-18 sati  

Zavod za hematologiju

Voditelj Zavoda: Jasminka Sinčić – Petričević, dr. med. Glavna medicinska sestra Zavoda: Marina Grgošević, bacc. med. techn. Posjete bolesnicima: – radnim danom: od 16-17 sati – nedjeljom i blagdanom: od 10-12 i od 16-18 sati Obavijest: Liječnici obiteljske medicine nalaze pacijenata mogu poslati na e-mail: hematologija.nalazi@kbco.hr