Archives

Informacije o operacijskim zahvatima za bolesnike

ADENEKTOMIJA MILLIN AV FISTULA BIOPSIJA PROSTATE – POLIKLINIKA BUŽIRANJE – POLIKLINIKA CIRKUMCIZIJA CISTOSKOPIJA – POLIKLINIKA ESWL HIDROCELA HIPOSPADIJA LIMFADENEKTOMIJA MAGNETOTERAPIJA – POLIKLINIKA MALI ZAHVAT NEFREKTOMIJA OBOSTRANA ORHIDEKTOMIJA ORHIDOPEKSIJA PCNL POSTAVLJANJE JJ STENTA – POLIKLINIKA POSTAVLJANJE URINARNOG KATETERA – POLIKLINIKA RADIKALNA CISTEKTOMIJA RADIKALNA PROSTATEKTOMIJA RETROGRADNA PIJELOURETEROGRAFIJA SEMIKASTRACIJA SKRAĆENI FRENULUM TURM TURP URETROTOMIJA URS

Zavod za urologiju

Referentni centar Ministarstva zdravstva za urolitijazu Pročelnik zavoda: Oliver Pavlović, dr. med. e-mail: pavlovic.oliver@kbco.hr v.d. Glavna sestra zavoda: Ana Brežnij, bacc. med. techn. e-mail: breznij.ana@kbco.hr Administrator – kontrolor: Sandra Karalić tel: +385 31 511 401 Naručivanje bolesnika: Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način: – direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora […]