Archives

Informacije o operacijskim zahvatima za bolesnike

ADENEKTOMIJA MILLIN AV FISTULA BIOPSIJA PROSTATE BUŽIRANJE MOKRAĆNE CIJEVI – POLIKLINIKA UROLOGIJE CIRKUMCIZIJA CISTOSKOPIJA – POLIKLINIKA UROLOGIJE CISTOSKOPIJA ESWL HIDROCELA HIPOSPADIJA LIMFADENEKTOMIJA MAGNETOTERAPIJA MALI KIRURŠKI ZAHVAT NEFREKTOMIJA OBOSTRANA ORHIDEKTOMIJA ORHIDOPEKSIJA PCNL POSTAVLJANJE JJ STENTA POSTAVLJANJE URINARNOG KATETERA – POLIKLINIKA UROLOGIJE POSTAVLJANJE URINARNOG KATETERA RADIKALNA CISTEKTOMIJA RADIKALNA PROSTATEKTOMIJA RETROGRADNA PIJELOURETEROGRAFIJA SEMIKASTRACIJA SKRAĆENI FRENULUM TRANSPLANTACIJA BUBREGA TURM […]

Zavod za urologiju

Referentni centar Ministarstva zdravstva za urolitijazu v.d. Pročelnik zavoda: doc. prim. dr. sc. Damir Prlić, dr. med. e-mail: damir.prlic@kbco.hr v.d. Glavna sestra zavoda: Ana Brežnij, bacc. med. techn. e-mail: breznij.ana@kbco.hr Administrator – kontrolor: Sandra Karalić tel: +385 31 511 401 Naručivanje bolesnika: Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način: – direktno na navedenoj lokaciji (donijeti […]